S-vagnar

 • Eaos vagn

  Sgmmns-w

  Sgmmns-w är en boggievagn med max 25 ton axellast. Den är i första hand avsedd för transport av specialcontainers för pl...
 • Eaos vagn

  Sgmns-w

  Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm.
 • Eaos vagn

  Sgs

  Sgs är avsedd för både container- och massavedstransporter.
 • Eaos vagn

  Smmnps 013

  Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs.
 • Eaos vagn

  Smmnps 064

  Smmnps 064 är en öppen vagn för transport av stålämnen. Fyra stycken lastbärare är monterade per vagn.
 • Eaos vagn

  Smmnps 951

  Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena ...
 • Eaos vagn

  Smmnps 960

  Smmnps 960 är i första hand avsedd för transport av stålämnen på två fasta lasttrösklar. Ämnen kan vid lastning ha en te...
 • Eaos vagn

  Smms 831

  Smms 831 har sex löstagbara lasttrösklar med gummibeläggning på ovansidan, främst avsedd för transport av aluminiumgöt.
 • Eaos vagn

  Smms 897

  Smms 897 är i första hand avsedd för transport av planplåt.
 • Eaos vagn

  SS

  Ss är en flakvagn med trägolv, nu försedd med lastbärare och styrningar för skrotlådor.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning
0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om godsvagnar:

Benny Nilsson 010-455 49 54
benny.nilsson@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om lastbärare:

Kenneth Lundell 010-455 54 45
kenneth.lundell@greencargo.com