Sgmns-w

Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm.

Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm, "Stora Enso Cargo Unit". Vagnen kan även byggas om för transport av konventionella containers.

Vagnens boggier är konstruerad för 25 ton axellast, och underredet för 30 ton axellast.

Vagntypen uppfyller kraven för internationell trafik enligt UIC / RIV.

Eaos vagn

Sgmns-w

Littera och typ

Enhet

Sgmns-w

Vagnnummer


455 1 000 - 189

Lastytans längd = L

mm

14000

Längd över buffertar = L1

mm

15240

Egenvikt

kg

18400

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1170

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

10200

Minsta kurvradie

m

60

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

45,6

53,6

61,6

71,6GC

E3

100

81,6

Vid last över 79 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

vagnslast-beskrivning