Smmnps 013

Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs.

Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs. På varje vagn finns fyra stycken fast monterade lasttrösklar. Vagntypen finns i två utföranden enligt nedan.

Eaos vagn

Smmnps 013

Littera och typ

Enhet

Smmnps 013

Vagnnummer


4721 300 - 342

Längd över buffertar

mm

13900

Lastytans längd

mm

12660

Egenvikt

kg

20700

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Boggiavstånd

mm

8600

Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)


A

B

C

D

E3


s

43,3

51,3

59,3

69,3

79,3*

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

8,6

69,3
(79,3)*


b-b

1,8

39,6


a-b

3,4

39,6

Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

* = Vid last över 69,3 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.

Littera och typ

Enhet

Smmnps 013

Vagnnummer


4721 343 - 389

Längd över buffertar

mm

13900

Lastytans längd

mm

12660

Egenvikt

kg

21200

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Boggiavstånd

mm

8600

Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)


A

B

C

D

E3


s

42,8

50,8

58,8

68.8

78,8*

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

8,6

68,8
(78,8)*


b-b

1,8

39,1


a-b

3,4

39,1

Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

* = Vid last över 68,8 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.