Smmnps 064

Smmnps 064 är en öppen vagn för transport av stålämnen. Fyra stycken lastbärare är monterade per vagn.

Smmnps 064 är en öppen vagn för transport av stålämnen. Fyra stycken lastbärare är monterade per vagn. Två olika typer av lastbärare finns på dessa vagnar: en vagnstyp med lastbärare där samtliga stolpar är fasta (8 st. vagnar) och en andra typ där de mittre lastbärarna har fällbara stolpar (20 st. vagnar).

Eaos vagn

Smmnps 064 (Fast)

Littera och typ

Enhet

Smmnps 064

Vagnnummer


4721 254 - 281

Längd över buffertar

mm

13900

Lastytans längd

mm

12660

Egenvikt

kg

21300

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Boggiavstånd

mm

8600

Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)


A

B

C

D

E3


s

42,7

50,7

58,7

68,7

78,7*

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

8,6

68,7
(78,7*)


b-b

1,8

39,1


a-b

3,4

39,1

* = Vid last över 68,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt och hög axellast.

Vid last över 67,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Smmnps 064 (Fällbar)

Littera och typ

Enhet

Smmnps 013

Vagnnummer


4721 254 - 281

Längd över buffertar

mm

13900

Lastytans längd

mm

12660

Egenvikt

kg

20900

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Boggiavstånd

mm

8600

Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)


A

B

C

D

E3


s

43,1

51,1

59,1

69,1

79,1*

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

8,6

69,1
(79,1)*


b-b

1,8

39,5


a-b

3,4

39,5

* = Vid last över 69,1 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt och hög axellast.

Vid last över 68,0 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.