Smmnps 951

Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C.

Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske med truck eller kran.

Vagnen är utrustad med boggier för 25 tons axellast. En låg gavel finns i vardera vagnänden. Vagnen uppfyller kraven enligt UIC och RIV, men saknar RIV-märkning.

Eaos vagn

Smmnps 951

Littera och typ

Enhet

Smmnps 951

Vagnnummer


472 1 200 - 241

Lastytans längd = L

mm

13000

Lastytans bredd = B (lasttröskel)

mm

3040

Längd över buffertar = L1

mm

14240

Egenvikt

kg

20300

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1550

Gavlarnas höjd över r.ö.k. = H3

mm

1800

Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

300

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

9200

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


120

43,7

51,7

59,7

69,7

GC

E

S

79,7

Vid last över 70,8 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

3

35


a-b

4

35


b-b

11

70

vagnslast-beskrivning