Smmnps 960

Smmnps 960 är i första hand avsedd för transport av stålämnen på två fasta lasttrösklar. Ämnen kan vid lastning ha en temperatur av ca 450°C.

Smmnps 960 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de två fasta lasttrösklarna på vagnen. Ämnen kan vid lastning ha en temperatur av ca 450°C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske med truck eller kran.

Vagnen är utrustad med boggier för 25 ton axellast. Lasttrösklarna har fasta sidostolpar. Vagnen är inte utrustad med gavlar. Smmnps 960 uppfyller kraven enligt UIC och RIV, men saknar RIV-märkning.

Inom litteran finns fem vagnar, nr: 472 1 282, 283, 284, 285 och 286 med littera Smmnps-x 960. Dessa vagnar är lika som Smmnps 960, förutom att de är utrustade med fyra lasttrösklar.

Eaos vagn

Smmnps 960

Littera och typ

Enhet

Smmnps 960

Vagnnummer


472 1 242 - 253

Lastytans längd = L

mm

12700

Lastytans bredd = B (lasttröskel)

mm

2900

Längd över buffertar = L1

mm

13940

Egenvikt

kg

18500

Lastytans höjd över r.ö.k., överkant tröskel

mm

1600

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

8900

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

800

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


120

45,5

53,5

61,5

71,5

GC

E

S

81,5

Vid last över 70,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

3

35

vagnslast-beskrivning