Smms 831

Smms 831 har sex löstagbara lasttrösklar med gummibeläggning på ovansidan, främst avsedd för transport av aluminiumgöt.

Smms 831 har sex löstagbara lasttrösklar med gummibeläggning på ovansidan. Trösklarna fungerar även som stolphållare med fack för stolpar av fyrkantprofil.

Vagnarna har vardera 24 stolpar.

De är i första hand avsedda för transport av aluminiumgöt.

Eaos vagn

Smms 831

Littera och typ

Enhet

Smms 831

Vagnnummer


470 6 000 - 016

Lastytans längd = L

mm

12780

Lastytans bredd = B

mm

2910

Längd över buffertar = L1

mm

14040

Gavellämmarnas höjd över lasttröskel = H3

mm

1200

Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

1200

Egenvikt

kg

20400

Lastytans höjd över r.ö.k. = H1, överkant lasttröskel

mm

1468

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

9000

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

43,5

51,5

59,5

Tillåten koncentrerad belastning


meter

^^

ton


a-a

2

20


b-b

7

40

smms-ritning