Smms 897

Smms 897 är i första hand avsedd för transport av planplåt.

Smms 897 är i första hand avsedd för transport av planplåt. Vagnarna är utrustade med fyra lasttrösklar av plåprofil, med höjden 130 mm över vagnsgolvet. Vagnarna har även fyra extra stolphållare tvärs över vagnsgolvet, där lastbredden kan varieras mellan 900 och 2350 mm.

Eaos vagn

Smms 897

Littera och typ

Enhet

Smms 897

Vagnnummer


470 6 018 - 032

Lastytans längd = L

mm

13500

Lastytans bredd = B

mm

900 - 2350

Längd över buffertar = L1

mm

14940

Egenvikt

kg

20500

Lastytans höjd över r.ö.k. = H1

mm

1398

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

9900

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

43,5

51,5

59,5

smms-ritning