LAAPS

Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

Laaps 012 och 013 är vagnar avsedda för för transport av rundvirke (timmer eller massaved). Transport ska i huvudsak ske med rundvirke med fallande längd. Vardera vagnenhet består av två permanent, med kortkoppel, ihopkopplade vagnelement. Vagnen är utrustad med sex fasta lastbankar/lastplan.

Laaps 012: Vagnen är konstruerad för 30 ton axellast. Vagnen är utrustad med axlar som tillåter stax 30 ton.

Laaps 013: Vagnen är konstruerad för 30 ton axellast. Vagnen är utrustad med axlar som tillåter stax 25 ton.

Laaps-vagnarna inryms i lastprofil C.

Stolpindelning är från gavel till gavel.

2000+2200+1300+1900+1300+2200+2000=12 900mm

Flitgrupp: 28

Laaps 012

Littera och typ

Enhet

Laaps 012

Vagnnummer


430 9 000 - 105

Lastytans längd = L

mm

12900

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3500

Längd över buffertar = L1

mm

27840 (2x13920)

Egenvikt

kg

26100 (2x13050)

Lastytans höjd = H1

mm

1340

Lastarea

m2

9,2

Axelavstånd = A

mm

2x9200

RIV


Nej

Lastgräns (ton), utf A


A

B

C

D


S

37,9

45,9

53,9

63,9


120

0

GC

E

100

73,9

Laaps 013

Littera och typ

Enhet

Laaps 013

Vagnnummer


430 9 106 - 185

Lastytans längd = L

mm

12900

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3500

Längd över buffertar = L1

mm

27840 (2x13920)

Egenvikt

kg

25350 (2x12675)

Lastytans höjd = H1

mm

1340

Lastarea

m2

9,2

Axelavstånd = A

mm

2x9200

RIV


Nej

Lastgräns (ton), utf A


A

B

C

D


S

38,7

46,7

54,7

64,7


120

0

GC

E

100

74,7