Hbbinss

Hbbinss kan lasta 40 EUR-pallar enkelstaplat. Klarar 22,5 tons axellast och har trägolv.

Hbbinss har två aluminiumdörrar per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverdon, placerade på vagnsgavlarna. Innan dörr längsförflyttas ska tillhörande manöverdon vara spärrat i öppet läge. Vid alla vagnsrörelser ska alla dörrarna vara stängda och reglade med manöverdonen spärrade i stängt läge, för att undvika skador på dörrarna.

Hbbinss är byggd för 25 tons axellast (se ritning nedan) och är utrustad med trägolv.

Flitkategori: 8

Lastkapacitet:
Hbbinss kan lasta 40 EUR-pallar enkelstaplat. Se pallschema » Öppnas i nytt fönster.

Hbbinss

Littera och typ

Enhet

Hbbinss

Vagnnummer


245 1 001 - 100

Lastytans längd

mm

14236

Lastytans bredd

mm

2950

Sidoväggshöjd

mm

2084

Längd över buffertar (l.ö.b)

mm

15500

Golvyta

m2

442

Dörrbredd

mm

6933

Dörrhöjd

mm

2900

Takhöjd invändigt

mm

2900

Lastvolym

m3

116

Egenvikt

kg

15000

Lastytans höjd över rälsöverkant (r.ö.k)

mm

1205

Total vagnhöjd

mm

4295

Axelavstånd

mm

9000

Min kurvradie

m

150 i tåg

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

17

21

26

30


SS

17

21

25

Lastgräns (ton)

E

GC

35