Hbillns-v

Hbillns-v har två dörrar av aluminium per sida och kan lasta 37 EUR-pallar enkelstaplat. Klarar 22,5 tons axellast.

Hbillns-v har två dörrar av aluminium per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverrattar, placerade på vagnsgavlarna. Innan dörr längsförflyttas ska tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge. Vid alla vagnsrörelser ska alla dörrarna vara stängda och reglade med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador på gods och på dörrarna.

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastförstängningsband (textil- eller stålband) placerade 700 och 1600 mm över golv. På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golv. Dessutom finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängningsband, nedsänkta i golvet närmast skjutdörrarna, på vardera långsidan. Vagnen är utrustad med trägolv.

Vagnarna är utrustade med förreglingsbara lastavskiljande väggar (låslägen på delning 45 mm) och i längsled förskjutbara lastavskiljande skivor av plywood. Standard per vagn är 2 väggar och 4 skivor, vilkas längd är avräknade från lastytan.

Flitkategori: 5

Lastkapacitet: Hbillns-v kan lasta 37 EUR-pallar enkelstaplat: Se pallschema » Öppnas i nytt fönster.

Hbbins

Littera och typ

Enhet

Hbillns-v

Vagnnummer


247 2 486, 247 2 491 - 499

Lastytans längd = L

mm

13380

Lastytans bredd = B

mm

2900

Sidoväggshöjd = H3

mm

2100

Längd över buffertar = L1

mm

15140

Golvyta

m2

ca 38,5

Dörrbredd = B1

mm

6820

Dörrhöjd = H2

mm

2800

Takhöjd invändigt = H4

mm

2800

Volym till tak

m3

ca 100

Volym till överkant sidovägg

m3

ca 80

Egenvikt

kg

16000

Lastytans höjd över (r.ö.k)

mm

1200

Total vagnhöjd = H5

mm

4270

Axelavstånd = A

mm

9000

Max hjullast på golv

kg

5000

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

DS

16

20

24

29

**


120

0