Laaeilprss

Multipurposevagnen Laaeilprss är avsedd för transport av lastbilshytter i ett plan och personbilar i ett eller två plan.

Multipurposevagnen, Laaeilprss, är en vagn avsedd för transport av lastbilshytter i ett plan och personbilar i ett eller två plan.

Vagnen består av två tvåaxliga vagnelement, som är kortkopplade till varandra. Varje vagnelement har två huvar. Huvarna kan delvis skjutas ut över gavlarna så att den mittersta delen blir tillgänglig för lastning från sidan.

Varje vagnelement har ett höj- och sänkbart lastplan så att lastning kan ske i ett eller två plan med varierbar höjd. Manövrering av lastplanet sker med extern kraftkälla, som kopplas till en vridtapp på respektive vagnelement. I ändgavlarna finns gaveldörrar och ramper så att personbilar kan köra över mellan vagnarna eller mot en lastramp. Personbilar lastas via gaveldörrarna. När övre lastplanet är lastat hissas det upp. Därefter lastas det undre planet. Mellan vagnelementen finns en bälg. Bilarna körs genom vagnarna endast på den nedre nivån. Lossning sker på omvänt sätt.

Lastförstängning av bilar sker med flyttbara hjulstoppar som förvaras i det höj-och sänkbara lastplanet. Övrig lastförstängningsutrustning består av fyra parallella nedsänkta spår, i det övre lastplanet. De två inre spåren är avsedda för speciella stativ, racks, för lastbilshytter. De två yttre spåren kan användas till racks för andra transporter.

Dessutom finns i golvet på varje lastplan, elva försänkta surrningsöglor utefter varje långsida, samt åtta bandfästen i varje vagngavel i närheten av hörnen.

Utförligare beskrivning finns i fordonsbeskrivningen och i "Handhavandeinstruktioner, Laaeilprss" (SJF 495.0). Vagnen är avpassad för trafik i hela Europa förutom Frankrike, Italien, England och Finland.

Flitkategori: 29

Eaos vagn

Laaeilprss 931

Littera och typ

Enhet

Laaeilprss 931

Vagnnummer


438 1 000

Lastytans längd

mm

29120

Lastytans bredd

mm

2750

Längd över buffertar

mm

31000

Golvyta

m2

82

Volym

m3

243

Egenvikt

kg

35500

Axelavstånd

mm

2 x 9000

Vagnens lastprofil


RIV 3.14, EBV 01

Fri öppning vid lastning, mot vagnände

mm

7130

Fri öppning vid lastning, mot vagnmitt

mm

7370

Dörröppning, gavel

mm

2400

Godkänd för trafik (RIV 34)


GC, DB, DSB,

NS

Minsta tillåtna kurvradie (kopplad vagn)

m

90

Lastplanet i nedre lägetTillåten konc. belastning på 4,5 m

lastlängd

ton

22,5

Tillåten hjullast

ton

5,0

Tillåten hjullast på

övergångsbryggor (ramper)

ton

3,0

Lastplanet i övre läget (ett lastplan)Största tillåtna last på övre planet

i upphissat läge

ton

5,0

Lastgräns (ton)


A

B

C

DS

28,5

36,5

46,5

54,5

**


SS

28,5

36,5


Laaeilprss 940

Littera och typ

Enhet

Laaeilprss 940

Vagnnummer


438 1 001 - 104

Lastytans längd

mm

29120

Lastytans bredd

mm

2750

Längd över buffertar

mm

31000

Golvyta

m2

82

Volym

m3

245

Egenvikt

kg

35000

Axelavstånd

mm

2 x 9000

Vagnens lastprofil


RIV 3.2

Fri öppning vid lastning, mot vagnände

mm

7130

Fri öppning vid lastning, mot vagnmitt

mm

7370

Dörröppning, gavel

mm

2400

Godkänd för trafik (RIV 34)


GC, DB, DSB,

NS

Minsta tillåtna kurvradie (kopplad vagn)

m

90

Lastplanet i nedre lägetTillåten konc. belastning på 4,5 m

lastlängd

ton

22,5

Tillåten hjullast

ton

5,0

Tillåten hjullast på

övergångsbryggor (ramper)

ton

3,0

Lastplanet i övre läget (ett lastplan)Största tillåtna last på övre planet

i upphissat läge

ton

5,0

Lastgräns (ton)


A

B

C

DS

29

37

47

55

**


SS

29

37