Shimmns-m

Shimmns-m är avsedd för transport av plåtrullar (coils) som lastas liggande i vaggor. Vagnen är utrustad med fem vaggor.

Shimmns-m är avsedd för transport av plåtrullar (coils) som lastas liggande i vaggor. Vagnen är utrustad med fem vaggor som i sidled har inställbara lastförstängningsanordningar.

I vaggorna kan plåtrullar med diameter mellan 1100 mm och 2100 mm lastas. Vaggornas sidoförstängning kan ställas in för coilsbredder mellan 700 mm och 2300 mm.

Vagnen har ett kapell som väderskydd. Detta kapell kan öppnas och förskjutas åt vardera sida, så att en fri öppning för lastning och lossning av ca: 9 m erhålles. Detta utförande medger lastning från vardera vagnsida, samt uppifrån.

Kapellet förankras i vagnens stålgavlar, med en speciell låsanordning.

Shimmns-m

Lastschema för plåtrullar

 

 
Vagga nr:

1

2

3

4

5

Mindiameter

1100

1100

1100

1100

1100

Maxdiameter

2100

2100

2100

2100

2100

Vagnarna kan lastas enligt följande:

Vagga nr: 3 max 39 ton

Vaggor nr: 2,3 och 4 tillsammans max 45 ton

Vaggor nr: 1 och 5 vardera max 33,5 ton

Vaggornr: 1, 2, 3, 4, och 5 tillsammans 67 ton

Littera och typ

Enhet

Shimmns-m

Vagnnummer


466 8 200 - 254

Lastytans längd

mm

12400

Lastytans bredd (vagga)

mm

700 - 2300

Längd över buffertar

mm

13640

Kapellöppning max

mm

9000

Egenvikt

kg

23000

Total vagnhöjd

mm

ca 4000

Lasthöjd vagga

mm

1270

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Avstånd mellan boggicentra

mm

8600

Min kurvradie

m

60

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

41

49

57

Lastgräns (ton)

D

S

67