Reklamera och skadeanmäla

Vagnslast tåg

Har något hänt under transporten som du vill anmäla till oss? Har vagn eller gods blivit skadat? Har du en faktura som du vill reklamera? Det anmäler du nedan. Här hittar du också dokumentation som har med skador och reklamation att göra.

Reklamation faktura

Finns det något på mottagen faktura som ni upplever felaktigt och önskar bestrida, vänligen skicka en fakturareklamation till avtalsadm@greencargo.com

Tänk på att inkludera fakturanumret i mejlet, samt en beskrivning av vad som bestrids.

Skadeanmälan vagn

Om en vagn skadats vid lastning eller lossning anmäler du det här:

Anmälan skadad vagn

Om en enhet ankommit skadad, eller skadats vid lastning eller lossning, vänligen kontakta Kundservice

Reklamation gods

Green Cargo arbetar förebyggande för att undvika skador, förseningar och förluster, men i de fall där olyckan är framme behöver du skicka in en reklamation snarast möjligt.

Du får en bekräftelse via e-post att vi har mottagit din reklamation med ett ärendenummer. När du har fått ärendenumret kan du komplettera med ytterligare bilder och underlag.

Anmälan reklamation

Behöver du tips på hur reklamationen går till och hur du kan få en snabbare handläggning så hittar du information här:

Tips för en snabbare reklamation

Nedan hittar du ytterligare information om skador.

Dokumentation skador

Här hittar du information och dokumentation som har med skador och reklamation att göra: