Tips för en snabbare reklamationshandläggning

Var görs reklamationen?

Anmäl din reklamation via vårt formulär. Om anmälning görs via formuläret så ser ni lättare vilken information som reklamationsavdelningen behöver få in för att kunna handlägga ärendet, vilket också innebär en snabbare handläggning. Det går även bra att skicka e-post till reklamationer@greencargo.com

Vad ska inkluderas i reklamationen?

När den första anmälan görs behövs inga underlag – de kan skickas in i efterskott.
Handläggningen snabbas upp ju mer information som finns med i anmälan (exempelvis datum för skada/försening, vagnsnummer, ordernummer etc). Både underlag för händelsen och för kostnaden behövs skickas in (se exempel nedan).

Om godset är skadat behövs exempelvis fotografier (från innan lossning), både på nära håll och på avstånd. Även skaderapport som intygar händelsen behövs skickas in. Om kostnad för lagning reklameras så behövs kopia på lagningsfaktura skickas in. För totalskada behövs intyg för godsvärdet tillhandahållas, exempelvis handelsfaktura. För bomkörningskostnad behövs kopia på forslingskostnaden skickas in.

När ska reklamationen göras?

Synlig skada ska reklameras på en gång och dold skada senast 7 dagar efter utlämnandet. För förseningshändelser ska reklamationen göras inom 60 dagar.

Hur bedöms reklamationen?

Green Cargos reklamationsavdelning bedömer händelsen efter avtal och regelverk.

Hur regleras ersättningen?

När utredningen är klar så återkopplar vår reklamationsavdelning med ett eventuellt godkännande samt ber om en faktura på överenskommet belopp.

Notera:

  • Att alla reklamationer utreds i vår strävan att bli bättre och därför godtas inga fakturor utan att en utredning gjord.
  • Att transportfakturan behöver vara betald innan ersättning för reklamation betalas ut.
  • Att alla reklamationer regleras momsfritt. Detta på grund av att skade-/ försäkringsersättningar inte är momspliktiga.