Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi på Green Cargo värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Från den 25 maj 2018 träder en ny gemensam lag i kraft för hela Europa om behandling av personuppgifter – Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar data som vi sparar hos oss, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar den information vi har fått av dig.

Vill du veta mer om hur Green Cargo hanterar dina personuppgifter och vad du har för rättigheter?

Green Cargo integritetspolicy kund » Pdf, 154 kB.

Green Cargo integritetspolicy leverantör » Pdf, 155 kB.

Green Cargo integritetspolicy arbetssökande » Pdf, 142 kB.

Begäran om registerutdrag kund, leverantör och tidigare arbetssökande Pdf, 129 kB.» Länk till annan webbplats.

Begäran om registerutdrag tidigare anställd » Pdf, 194 kB.

Green Cargo cookie policy »