Green Cargo i Norge

Green Cargo Norge AS ble etablert i mars 2016 som et datterselskap til Green Cargo AB og har to datterselskap: Green Cargo Togdrift AS og Green Cargo Terminaltjenester AS.

Green Cargo Norge AS

  • Salg og forretningsutvikling
  • Trafikkplanlegging og rutetider
  • Trafikkledelse
  • Vogner (vogner til alle typer intermodale lastbærere)

Green Cargo Togdrift AS

  • Bemanning (lokførere)
  • Personalutleie (lokførere)

Green Cargo Terminaltjenester

  • Terminaloperasjoner
  • Reachstackers, gaffeltrucker og terminaltraktorer
  • Depottjenester