Leverantör till Green Cargo

Den här sidan är till för dig som leverantör till oss. Här beskriver vi bland annat hur Green Cargo arbetar med inköp, vad som kan vara viktigt att känna till vid fakturering och vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Lastning av trailers på terminal

E-faktura, pappersfaktura eller skicka via e-post? Vi vägleder dig här!

Tåg åker genom skog

Säkerhet är vår högsta prioritet. Vår verksamhet ska förknippas med hög moral och god affärsetik. Ta del hur vår uppförandekod påverkar dig som leverantörer här.

Terminal lastning av vagnar

Behöver du hjälp med tjänster på terminal som lyft av enheter? Det behöver meddelas, läs mer om det här.

Tåg kör förbi en åker

Vi värnar om miljön och vill säkerställa en så effektiv fakturahantering som möjligt. Här får du information om hur du gör.

Tåg

Med hållbar logistik menar vi att transporten är klimateffektiv, trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.

Lok

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. Dygnet runt transporterar vi 400 godståg till näringslivet.