Uppförandekod för leverantörer

Tåg åker genom skogen

Vi verkar i en bransch där säkerhet står högst på prioriteringsordningen. Vår verksamhet ska förknippas med hög moral och god affärsetik. Det påverkar också våra leverantörer. De som litar på oss ska kunna lita på att de leverantörer vi använder klarar de krav som ställs på oss.

Vår uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer och dess underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners. Den möjliggör för oss att föra en djupare dialog med våra leverantörer kring kraven och därigenom ömsesidigt öka kunskapen kring ansvarsfulla inköp och fördjupa samarbetet inom områden som affärsetik och mänskliga rättigheter, men även klimat och miljö.

Green Cargos uppförandekod för leverantörer » Pdf, 606 kB.