Tåg i naturen

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter.

Hållbar logistik

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i vår verksamhet och vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter

Green Cargo är den största järnvägsoperatören för gods i Sverige. Erfarenheten av godstransporter är bred inom företaget – både när det gäller järnvägslogistik och lastbilstransporter. Bolagets kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar men även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel.

Bekanta dig mer

I filmen berättar vi vad hållbar logistik betyder för oss. Önskar du se filmen textad klickar du på bokstaven T nere till höger bredvid volymknappen. Klickar du på kugghjulet väljer du språk på svenska eller engelska.

Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilstransporter i vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 270 taxepunkter i Skandinavien och med våra partners når vi hela Europa. Vårt transportarbete 2023 uppgick till 10,2 miljarder nettotonkm.

Våra värderingar

Våra värderingar

Vi har koll, vi vågar, vi bryr oss och vi levererar.

Vår affärsidé

Vår affärsidé

Vi utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik med Skandinavien som hemmamarknad.

Vår vision

Vår vision

Järnvägslogistik i världsklass.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vilken tjänst passar ert behov? Vi hanterar stora mängder gods, med hög frekvens och med stor spridning.

Socialt ansvarstagande

Vi ska alltid agera med hänsyn till vår omgivning och vi bär på ett ansvar att bidra till ett väl fungerande samhälle och svensk industri. Vår verksamhet är en säker och attraktiv arbetsplats och vi har en öppen och ärlig dialog med våra intressenter.

Låg miljöpåverkan

Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta logistiklösningar med eltåget som bas. Tåg har mycket hög energieffektivitet och i kombination med inköp av 100% förnybar el kan vi leverera storskaliga transporter med hög miljöprestanda. 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Vi arbetar ändå ständigt för att ytterligare öka vår energieffektivitet och minska vår miljöpåverkan, genom exempelvis energieffektivare lok, start-stopp-funktion i dieselloken och utbildning i eco-driving till våra lokförare.

Punktliga transporter

På Green Cargo definierar vi punktlighet till kund som ”lastad vagn till kund inom utlovad timme”. För att nå hög punktlighet följer vi internt upp vår tågpunktlighet genom systematisk kontroll och uppföljning av färdigställande av tåg i tid för avgång samt uppföljning av ankomstpunktligheten.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga och förtroendefulla relationer. Målet är att nå våra ägares finansiella krav, ett uthålligt finansiellt resultat och skapa konkurrenskraft för våra kunder. Vi styr och leder vårt bolag ur ett bredare perspektiv än endast finansiellt med stöd av ett balanserat styrkort. På så sätt säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.

räls

Ta del av senaste nyheter, rapporter och pressmeddelanden. Häng med och följ oss gärna!

räls

Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos leverans till kunderna, ger medarbetarna en tryggare arbetsmiljö och minskar kostnader.

räls

Vi har förståelse för marknadens och kundernas behov så att logistiklösningar kan utvecklas och levereras.

test

Om oss

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. Dygnet runt transporterar vi 400 godståg till näringslivet.

Boka transport

Boka transport

Med våra digitala lösningar bokar ni snabbt och enkelt era transporter, följer dem smidigt och får aktuell information hela vägen fram.

Europakarta

Vårt nätverk

Vi trafikerar närmare 300 platser i Skandinavien och tusentals platser i Europa. Sök era önskade orter på kartan.