Grön finansiering

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i Green Cargos arbete. För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart företagande; att vi ska ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Det är grunden för att skapa långsiktig lönsamhet.

Hållbarhetsfrågor är fullt ut integrerat med hur vi styr och leder Green Cargo inom alla områden. Att etablera och fastslå ett ramverk för grön finansiering är ett naturligt steg och stärker en långsiktig och närmare relation med långivare och banker. Green Cargos målsättning är att huvuddelen av ny finansiering ska klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad i enlighet med internationella principer och standarder på området.

Ramverk för Grön och hållbarhetslänkad finansiering

I april 2023 uppdaterade Green Cargo det ramverk för grön finansiering som lanserades under 2019. Det nya ramverket omfattar Grön och hållbarhetslänkad finansiering. Green Cargo har anlitat Nordea som rådgivare i arbetet med att ta fram ramverket och CICERO Shades of Green för att ge en oberoende bedömning av ramverkets utformning och ambitionsnivå.

Ramverket bygger på ambitiösa mål för fossilfria transporter och energieffektivisering i förhållande till utfört transportarbete, och investeringar i gröna tillgångar. Det hänger väl ihop med Green Cargos ambition att minska sin klimatbelastning samt bidra till målen enligt Agenda 2030.

Green Cargo Sustainable Finance Framework 2023 (eng) » Pdf, 754 kB.

Green Cargo – rapport Q4 (sve) » Pdf, 290 kB.

Green Cargo – rapport Q4 (eng) » Pdf, 472 kB.

CICERO Shades of Green

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet CICERO Shades of Green utfärdat ett yttrande om ramverket. De ger ramverket högsta betyget ”Dark Green” avseende de gröna villkoren samt ”Good” med avseende på styrning.

CICEROs utlåtande (eng) » Pdf, 1 MB.

Finansiell information