De globala hållbarhetsmålen och vår roll

tåg

Världens ledare har förbundit sig att uppnå fyra saker fram till 2030; utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. För att nå detta har FN satt upp och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål.

Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

För att detta ska kunna uppnås i alla länder, förväntas även företag analysera målen och identifiera på vilket sätt verksamheten kan bidra till måluppfyllelsen. Vi har kartlagt de viktigaste frågorna i relation till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, för att se hur Green Cargo kan bidra till att målen uppnås.

Följande tre mål har störst relevans under affärsplaneperiod 2021–2023.

Gemensamt för dessa mål är att vi på Green Cargo har förutsättning att vara en del av lösningen eller möjliggöra för våra kunder att vara det.