Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

tåg

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Målet syftar bland annat till att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Green Cargos roll

Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en viktig lösning och nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när det är möjligt och kopplas ihop med andra transportslag när det behövs. Vår verksamhet möjliggör för svenskt näringsliv att minska sin klimat- och miljöpåverkan och bidra till hållbarhetsmålen.