Säkerheten främst

Medarbetare bangård Säkerheten främst

Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos leverans till kunderna, ger medarbetarna en tryggare arbetsmiljö och minskar kostnader. Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra alla typer av olyckor i verksamheten och minimera risken för tillbud.

Säkerhet är vårt högst prioriterade område och det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet är att ingen medarbetare inom bolaget ska skadas svårt eller mista livet på grund av sitt arbete. För oss handlar det riskreducerande arbetet om att förhindra alla typer av olyckor.

Säkerheten lägger grunden för bättre kvalitet i vår leverans till kunderna, det minskar risken för utsläpp av farliga ämnen och ger en tryggare arbetsmiljö. Säkerhetsarbetet syftar även till att hindra möjligheten att använda järnvägssystemet till medvetna handlingar som kan skada samhället eller bolaget.

Green Cargo engagerar sig i branschöverskridande säkerhetssamarbeten genom bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen och i direkt samarbete med Trafikverket och andra aktörer. Vi deltar också i förvaltningen av de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ).

Bekanta dig mer

I filmen får du höra Karin Hesse, säkerhetschef, berätta om Green Cargos säkerhetsarbete, vad vi gör för att förhindra alla typer av olyckor. Önskar du se filmen textad klickar du på bokstaven T nere till höger bredvid volymknappen.