Förmåner

Som anställd hos Green Cargo omfattas du av ett antal förmåner som du kan läsa om nedan.

Friskvård

Alla medarbetare inom Green Cargo kan få friskvårdsbidrag som en skattefri förmån från arbetsgivaren. Green Cargo ger en ersättning på 100 procent av kostnaden för friskvårdsaktiviteter, med maxbeloppet 1 500 kronor per år.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar Green Cargo en kompletterande ersättning. Ersättningen motsvarar cirka 10% av lönen vid hel föräldrapenning.

Läkarbesök och läkemedel

Som anställd hos Green Cargo får du ersättning för dina kostnader förläkemedel samt läkarvård som omfattas av högkostnadsskyddet samt när du går till läkare eller om du behöver sjukhusvård. Du har även i vissa fall möjlighet att göra läkarbesök på arbetstid, vid hälsokontroll, vid remiss och vid besök av företagshälsovården.

Tjänstepension

Alla nyanställda inom Green Cargo AB får tjänstepension inbetald av företaget via pensionsavtalet ITP. Tjänstepensionen ITP ger dig extra ålderspension, men är också ett ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Löneväxling (ITP)

De medarbetare som har en fast månadslön som efter löneväxling överstiger 50 000 kronor (2023) eller mer kan löneväxla. Om du löneväxlar sätts en del av din bruttolön av till pensionssparande. Samtidigt får du ett extra tillskott från Green Cargo, som gör att sparandet blir högre än den lön du avstår.

Försäkringar

Som anställd hos Green Cargo omfattas du av vår arbetsskadeförsäkring. Om du har drabbats av en arbetsskada på arbetet, på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande.

Semester

Semesterledighet inom Green Cargo utgår enligt lag och kollektivavtal, vilket normalt innebär 25 dagar (5 veckor) ledighet varje år. I kollektivavtalet finns möjlighet att för vissa medarbetare att komma överens om längre semester, 30 dagar.

Kollektivavtal

Som anställd i Green Cargo omfattas du av villkoren i företagets kollektivavtal som träffats med våra fackliga parter Seko, ST och SRAT-TJ. Kollektivavtalet beskriver de anställnings- och lönevillkor som gäller för samtliga anställda.