alt text

"Jag trivs på Green Cargo för att jag får utvecklas och för att det är stor variation i jobbet."

Att jobba på bangården

Att arbeta som tillsyningsman i växling/förare vid växling erbjuds du ett viktigt och krävande arbete med stor variation, där du spenderar stora delar av arbetsdagen utomhus. Du arbetar både i team och individuellt.

Som tillsyningsman i växling eller som förare vid växling, arbetar du inom bangårdsområdet med växling och rangering av godsvagnar. Med hjälp av radiostyrda lok rangerar du om vagnar från inkommande tåg till nya avgående tåg. Utöver själva växlingen ingår bland annat funktionskontroll och bromsprov.

Du är del av ett omfattande samarbete mellan olika funktioner inom företaget där alla har samma mål – tågen ska på ett pålitligt, tryggt och på utsatt tid nå våra kunder.

En anställning som förare vid växling inleds av en grundläggande betald utbildning som rustar dig för arbetet. Utbildningen innehåller såväl teori som praktik, löpande kunskapsprov och avslutas med examination.

Då tågen rullar dygnet runt varierar arbetstiderna och innebär oregelbundet skiftarbete till dygnets alla timmar.

Bekanta dig med några av våra fantastiska medarbetare

I filmerna får du höra våra medarbetare berätta vad de gör i sitt arbete och varför de trivs på Green Cargo. Önskar du se filmerna textade klickar du på bokstaven T nere till höger bredvid volymknappen.

Träffa fler medarbetare