Om oss

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik med rötter i den svenska tågtrafikens ursprung. Vi levererar hållbara logistiklösningar och är en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan.

Dygnet runt transporterar våra godståg råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln. Logistiksystemet lägger grunden för Sveriges välstånd och konkurrenskraft.

Våra kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar men även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel.

I vårt nätverk trafikerar vi närmare 270 taxepunkter i Skandinavien och med partners når vi hela Europa.

Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 fantastiska medarbetare och vi transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2023).

Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilstransporter. Vår insats handlar inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp utan även om hög energieffektivitet och minskad trängsel på tryggare vägar.

räls

Vi har förståelse för marknadens och kundernas behov så att logistiklösningar kan utvecklas och levereras.

räls

Ta del av senaste nyheter, rapporter och pressmeddelanden. Häng med och följ oss gärna!

räls

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Du kan komma i kontakt med oss på flera olika sätt. Välj det sätt som passar ditt behov!

Tåg

Hållbart företagande är en integrerad del i Green Cargos affärsmodell och styrning. Vi har ett integrerat ledningssystem som är certifierat inom ett flertal områden.

Tåg

Vi vill förbättra förutsättningar och villkor för det transportberoende näringslivet. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan.

räls

För oss handlar hållbarhet om en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Här tar du del av vår finansiella information.

test

Våra tjänster

Vilken tjänst passar ert behov? Vi hanterar stora mängder gods, med hög frekvens och med stor spridning.

test

Vårt nätverk

Vi trafikerar cirka 270 taxepunkter i Skandinavien och flera platser i Europa. Sök era önskade orter på kartan.

test

Hållbar logistik

Med hållbar logistik menar vi att transporten är klimateffektiv, trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.