Vad är AEO?

Tullverket tilldelar företaget AEO-tillståndet efter att ha granskat att alla villkor och kriterier är uppfyllda. En AEO-status är giltig inom hela EU.

AEO-tillstånd som finns

 • AEOC Tullförenklingar
 • AEOS Säkerhet och skydd
 • AEOF (Båda tillstånden sammanslagna)

AEOF-tillståndet innebär att vi har krav på oss att ha rutiner på plats gällande tulldokumentation, säkerhet och skydd. Ytterligare krav är att säkra ett steg framåt och ett steg bakåt i vår transportkedja. I och med detta behöver vi säkerställa att våra kunder och leverantörer också har denna kontroll.

AEO logo

Vad innebär det för dig som kund och leverantör hos Green Cargo?

Att varor som tillverkas, förvaras, befordras eller fraktas åt Green Cargo, varor som levereras till Green Cargo eller varor som hämtas från Green Cargo.

 • Är tillverkade, förvarade, behandlade och lastade i säkrade företagsanläggningar och säkra last- och transportområden.
 • Är skyddade mot obehöriga ingrepp vid tillverkning, förvaring, behandling, lastning och transport.
 • Att tillförlitlig personal hanterar tillverkning, förvaring, behandling, lastning och transport av dessa varor.

Att de affärspartner för våra kunders och leverantörers räkning känner till att även de måste kunna garantera säkerheten i leveranskedjan enligt ovan.

AEO risker i en internationell leveranskedja

AEO risker i en internationell leveranskedja

Mer information

EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bland annat:

 • AEO eLearning (inkl. AEO-ebok)
 • Databas över alla AEO-företag inom EU

tullverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du bland annat:

 • Hur du ansöker om AEO i Sverige
 • AEO-riktlinjerna på svenska
 • Information om egenkontroller
 • Säkerhetsdeklaration