Green Cargos ledningsgrupp

Malin Fries

Chefsjurist

Richard Kirchner

Marknadsdirektör

Erica Kronhöffer

Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör

Camilla Morin

HR-direktör

Shad Hallam

Chef Network Management