Green Cargos ledningsgrupp

Malin Fries

Chefsjurist

Bo Stenback

Tillförordnad marknadsdirektör

Erica Kronhöffer

Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör

Anne Charlotte Billing

HR-direktör

Shad Hallam

Chef Network Management