Green Cargos styrelse

Andreas Regnell

Född: 1966

Ordförande sedan: 2022. Ordförande i ersättningsutskottet.

Nuvarande befattning: Chef Strategic Development på Vattenfall AB

Tidigare befattningar: Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group, Analytiker och Account Manager, Citibank

Andra uppdrag: Ledamot i Hybrit Development AB, Ledamot i Energiföretagen Sverige AB

Utbildning: Civilekonom

Karin Strömberg

Född: 1956

Ledamot sedan: 2022

Nuvarande befattning: Styrelsearbeten, investerare

Tidigare befattningar: Senior Vice President SAS Airline, Vd och delägare PharmaRelations AB

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Svensk Bilprovning AB, ordförande och ledamot i delägda bolag

Utbildning: Civilekonom

Sten Olsson

Född: 1953

Ledamot sedan: 2022

Nuvarande befattning: Egenföretagare samt Vd Östgötalänken AB

Tidigare befattningar: Statssekreterare på Finansdepartementet samt Statsrådsberedningen

Andra uppdrag: Bland annat styrelseordförande Skatteverket, styrelseordförande Statens fastighetsverk och styrelseledamot Ellevio AB

Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning

Charlotte Gaarn Hansson

Född: 1962

Ledamot sedan: 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

Nuvarande befattning: Ägare Scandinavian Insight Consulting.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Link Top Holding och vChain samt styrelseledamot Bergman & Beving, DistIT, Probi, Senergia och Stena Trade & Industry.

Tidigare befattningar: VD MTD Morgontidig Distribution i Sverige, VD Jetpak Sverige samt ledande befattningar inom Danzas ASG.

Utbildning: Biokemist, Köpenhamns universitet, och marknadsekonom, IHM.

Michael Thorén

Född: 1969

Ledamot sedan: 2018. Ledamot i revisions- respektive ersättningsutskottet.

Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria och Lernia

Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Catarina Fritz

Född: 1963

Ledamot sedan: 2019. Ordförande i revisionsutskottet

Nuvarande befattning: Tf vd Byggvesta AB 

Tidigare befattningar: CFO och vice vd, Akademiska Hus, Ekonomidirektör Keolis Sverige, Frösunda LSS, Addici, Aditro Group och Stockholmsbörsen

Utbildning: Civilekonom

Crister Fritzson

Född: 1961

Ledamot sedan: 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Nuvarande befattning: VD för Net Insight AB

Tidigare befattningar: Koncernchef och VD SJ AB, Koncernchef och VD Teracom, VD Boxer

Utbildning: Marknadsekonom och högre företagsekonomisk utbildning

Donny Sjöberg

Facklig företrädare och suppleant sedan 2017

Anders Gustavsson

Facklig företrädare och suppleant sedan 2004

Jerker Liljeberg

Facklig företrädare sedan 2013

Jonas Blomqvist

Facklig företrädare sedan 2017