Vår bransch­expertis

Vår försäljningsorganisation är indelad i bransch- och tillväxtområden med helhetsansvar för respektive område. Vår organisationsstruktur ger en god förståelse för marknadens och kundernas behov så att effektiva logistiklösningar kan utvecklas och levereras.

räls

Kunderna har komplexa och varierande flöden och godset transporteras både nationellt och internationellt mellan hamnar och industrier.

räls

Tjänster omfattande transporter av skogsprodukter som timmer, massaved, flis, biobränsle, cellulosa, pappersmassa, papper, returpapper och sågade trävaror.

räls

Inom det intermodala segmentet erbjuder vi transporter för dagligvaruhandeln, rederier, speditörer och åkerier.

räls

Vår internationella trafik består av ett antal internationella linjer samt vagnslastlösningar. Vi transporterar export- och importvolymer via Danmarks järnvägsnät och järnvägsfärja mellan Trelleborg-Rostock.

räls

Tillsammans med våra kunder skapar vi klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter. Ta del av några av våra kunders utmaningar, lösningar och resultat.

räls

Vi arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det transportberoende näringslivet. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan.

test

Våra tjänster

Vilken tjänst passar ert behov? Vi hanterar stora mängder gods, med hög frekvens och med stor spridning.

test

Boka transport

Med våra digitala lösningar bokar ni snabbt och enkelt era transporter, följer dem smidigt och får aktuell information hela vägen fram.