Industri och Energi

Inom Industri & Energi har vi kunder med stora och investeringstunga anläggningar. Kunderna har komplexa och varierande flöden och godset transporteras både nationellt och internationellt mellan hamnar och industrier.

För kunder inom stålsegmentet transporteras normalt färdiga stålprodukter, malm och skrot. För stålkunder är transportkapacitet av största vikt och Green Cargo skapar unika transportlösningar som kan integreras i kundens produktionsprocesser.

Kvalitet och säkerhet är viktigt vid transport av farligt gods. Transporterna är anpassade för att gå i både regelbundna flöden som systemtransporter samt som enstaka godstransporter i Green Cargos vagnslastsystem. Energisegmentet utgörs av transporter av fossila bränslen.

Exempel på kunder är SSAB, Boliden, Flogas, St1 och Outokumpu.

test

Kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter.