Internationellt

Vår internationella trafik består av ett antal internationella linjer samt vagnslastlösningar. Vi transporterar export- och importvolymer via Danmarks järnvägsnät, men även viss volym med järnvägsfärja mellan Trelleborg-Rostock.

För våra internationella kunder är det viktigt med korta och förutsägbara ledtider och marknadsmässiga prisnivåer. Vi erbjuder även helhetslösningar från dörr till dörr i samarbete med våra internationella samarbetspartners.

Exempel på kunder med internationell trafik är Volvo Cars, Nouyron, Rail Cargo Austria och Kemira.

test

Kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter.