• Anmäl via länken – då kommer ärendet snabbare in i vårt ärendehanteringssystem och handläggningen påbörjas därför också snabbare.
  • Upptäcks en skada – ta kort på skadan, både på nära håll och på avstånd. Helst innan lossning. Detta kommer att hjälpa dig att visa att skadan inträffat under transport.
  • Anmäl skada, förlust och försening så snart du kan. Reklamationerna bedöms enligt de lagar och regler som finns i avtalet/Green Cargos Normalvillkor. De säger att synlig skada ska reklameras på en gång, dold skada inom 24 timmar från utlämnandet samt försening inom tre dagar.
  • Underlag behöver inte finnas tillgängliga när anmälan görs. De skickar du in i efterskott.
  • Ju mer information du inkluderar i din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.
  • För att kunna få ersättning för en transport så behöver transportfakturan vara betald först.
  • Vi utreder alla reklamationer i vår strävan att bli bättre. Därför godtas inga fakturor utan att en utredning gjorts. Visar utredningen att vi är ansvariga kommer vi att meddela att vi emotser en faktura.

 

Alla reklamationer regleras momsfritt. Detta på grund av att skade-/försäkringsersättningar inte är momspliktiga.