Avtalsexempel

Normalvillkor

Produktvillkor

Beställningsförfarande

Avgifter

Tillval

Regler för rörliga kostnader

 

 avtalsexempel

Avtalsexempel

Exempel på hur våra avtal ser ut från och med 2020-11-01. 
Green Cargos huvudavtal finns att ladda ner här »

 normalvilkor

Normalvillkor

Green Cargo normalvillkor i järnvägstrafik finns att ladda ner här » 

Allmänna transportvillkor för internationell godstrafik med järnväg (ATV-CIM) »


produktvilkor

Produktvillkor

Här hittar du våra produktvillkor.
Tidigare produktvillkor finns samlade i Arkivet »

 

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade eller omförhandlade enligt nya avtalsstrukturen fr o m 2020-11-01:

Vagnslast inrikes »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Vagnslast inrikes »
Vagnslast plus »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2012-11-22:

Vagnslast export » 
Vagnslast import »

 

beställningsförfarandet

Beställningsförfarandet (samt lossningsfrist och städad vagn)

Regler för beställning:

Avsändaren ska beställa sin transport hos Green Cargos kundservice senast klockan 09:00 dagen före den dag avsändaren önskar att lastning påbörjas. I ert kundavtal framgår eventuella avvikelser från dessa tider.

Vi på Green Cargo meddelar snarast om vi inte kan åta oss transporten eller om vagnar av det slag som beställts inte kan ställas till avsändarens förfogande.

Orderbekräftelse av transporten sänds till beställaren senast 1 timme efter orderläggning – om inget annat är överenskommet. Där anges bland annat när vagn senast ska vara lastad, när fraktsedel senast ska vara tillhanda samt beräknad ankomst till mottagaren.

Gällande regler och avgifter för avbokning eller ändring av transportbeställning finns publicerade i ”Bilaga 2a” under avsnittet Avgifter. 

Avsändaren har en lastningsfrist om 8 timmar – vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från det att vagnen ställts till förfogande. Lastningen räknas som avslutad när godset har lastats och Green Cargo erhållit en komplett transporthandling.

Ni har en lossnings- eller hämtningsfrist om 8 timmar vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från att den banegna vagnen har ställts till förfogande. Läs mer i bilaga 2a.

När banegen vagn är lossad ska kund utan dröjsmål utföra en lossningsanmälan till Green Cargo enligt formulär på och från tid till annan utfärdade riktlinjer från Kundservice.

Vi på Green Cargo svarar för att av Green Cargo anvisade vagnar och lasttillbehör är i tekniskt gott skick och att vagnarna är normalt rengjorda. Om godsets särskilda slag fordrar ytterligare rengöring ska kostnaden för detta belasta avsändaren.

Mottagaren ansvarar efter lossning för rengöring av vagn och för att den återställs i ursprungligt skick.
Definition av normalstädad vagn: När allt material i vagnen understiger storleken av en liter räknas vagnen som normalstädad.

 

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade eller omförhandlade enligt nya avtalsstrukturen fr o m 2020-11-01:
Intermodal Flex »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Intermodal Flexibility Inrikes »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2009-06-04:

Intermodal Capacity Inrikes »
Intermodal Capacity Import Export » 
Intermodal Flexibility Import »
Intermodal Flexibility Export »
Intermodal Flexibility Import Norge »
Intermodal Flexibility Export Norge »

 

Systemtransport
Systemtransport Inrikes
Systemtransport Export
Systemtransport Import

 

Specialtransporter
Produktvillkor Special vagnslast och Special projekttåg för avtal tecknade fr o m 2014-02-14:

Special vagnslast inrikes » 
Special vagnslast export » 
Special vagnslast import » 
Special projekttåg inrikes »
Special projekttåg export » 
Special projekttåg import »


Tidigare produktvillkor hittar du i arkivet »

 

Bil

Bil inrikes »
PÖS-pallöverföringssystem »


tillaggsavgifter

Avgifter

Bilaga 2a - Avgifter i godstrafik på järnväg 2021 »

Prislista tomdragning vagnslasttrafik import och export »

 

tillval

Tillval

Bilaga 2b - Tillval 2021 »

Länk till tullinformation och pris för tulltjänster »

 

Regler för rörliga kostnader

Regler för rörliga kostnader

Pristillägg och prisjusteringar 2021 »

 

El och diesel

El och diesel

Information om el- och dieselkostnader för transportavtal »

  * Basvärde 2021; Green Cargo beräknar sitt basvärde några månader innan Trafikverket lämnar sitt budgetpris för kommande år, det är förklaringen till att vårt basvärde kan komma att avvika från Trafikverkets budgetpris. Basvärdet 2021 gäller för alla nytecknade avtal from 1 januari 2021. Befintliga avtal har basvärde enligt gällande avtal. 

 

**  Basvärde 2020 är en prognos framtagen av Trafikverket för helåret 2020. Denna prognos är baserad på Trafikverkets  interna elhandelsrapport från oktober 2019. Basvärdet 2020 gäller för alla nytecknade avtal from  1 januari 2020.  Befintliga avtal har basvärde enligt gällande avtal.

 

***Dieselpris enligt statistik från sbpi.se/drivkraftsverige.se. Från och med dec 2020 upphörde prisserien att räknas fram. Därför används indexserie K92SÅ0900 diesel MK1 för att räkna fram aktuellt dieselpris. Samtliga avtal med dieselprisjustering kommer att ombaseras mot denna nya indexserie under 2021.

 

Månad/Month

El [sek/kWh] RC

El [sek/kWh] RE / MB

Diesel [sek/liter] ***

Diesel [sek/liter] 

 

 

 

inkl. skatt

incl. tax

exkl. skatt N/A

excl. tax

Basvärde 2021 *

0,5390

0,4999

   
April 2021  0,6460  0,6040 14,74  7,05
Mars 2021 0,5860 0,5478 14,04 6,52
Februari 2021 0,6620 0,6189 13,62 6,19
Januari 2021 0,7480 0,6928 13,50 6,09

Basvärde 2020 **

0,5967

0,5547

   
December 2020 0,6360 0,5896 13,52 6,11
November 2020 0,7220 0,6688 13,80 6,33
Oktober 2020 0,8400 0,7784 14,05 6,53
September 2020 0,6600 0,6121 14,00 6,49
Augusti 2020 0,8050 0,7463 12,62 5,39
Juli 2020 0,5960 0,5525 13,05 5,73
Juni 2020 0,5460 0,5066 14,01 6,50
Maj 2020 0,6190 0,5744 15,40 7,61
April 2020 0,6070 0,5630 16,15 8,21
Mars 2020 0,5480 0,5082 15,55 7,81
Februari 2020 0,4590 0,4230 15,63 7,87
Januari 2020 0,5030 0,4670 15,86 8,06
December 2019 0,5180 0,4723 15,55 7,81
November 2019 0,5580 0,5092 15,55 7,81
Oktober 2019 0,5400 0,4923 15,22 7,55
September-2019 0,5460 0,5118 15,40 7,60
Augusti -2019 0,5080 0,4625 15,62 7,78
Juli - 2019 0,4920 0,4483 15,62 7,78
Juni - 2019 0,5380 0,4908 15,65 7,80
Maj - 2019 0,5090 0,4642 15,30 7,52
April - 2019 0,5620 0,5148 14,81 7,13
Mars - 2019 0,5830 0,5339 13,26 6,08
Feb - 2019 0,6030 0,5526 13,80 6,51
Jan - 2019 0,6220 0,5698 14,06 6,72

Basvärde 2019 **

0,5877

0,5600

 

 

 

DMT - Drivmedelstillägg

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

 

Månad/Month Drivmedelstillägg
Diesel Supplement
 
  Lokalt/Local Fjärr/Long Distance

April-21

14,1% 21,6%

Mars-21

13,4% 20,3%

Februari-21

12,7% 19%

Januari-21

11,9% 17,4%

December-20

11,5% 16,8%

November-20

11,6% 16,9%

Oktober-20

11,5% 16,7%

September-20

12% 17,6%

Augusti-20

12,3% 18,1%

Juli-20

11,7% 17,1%

Juni-20

11,3% 16,3%

Maj-20

11,8% 17,3%

April-20

13,1% 19,5%

Mars-20

14,8% 22,7%

Februari-20

15,4% 23,9%

Januari-20

15,1% 23,2%

December-19

15,2% 23,6%

November-19

14,9% 22,9%

Oktober-19

15,1% 23,2%

September-19

14,7% 22,3%

Augusti-19

14,8% 22,8%

Juli-19

14,8% 22,8%

Juni-19

15,5% 23,9%

Maj-19

15,2% 23,3%

April-19

15,0% 23,0%

Mars-19

14,8% 22,6%

Februari-19

14,2% 21,4%

Januari-19

14,7% 22,3%

Farligt godstillägg

Farligt godstillägg

Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

Priser hittar du i prislistan för ”Pristillägg och prisjusteringar 2021”


Spåravgifter

Spåravgifter

Hamn-, spår- eller terminalavgift och liknande avgifter som Green Cargo belastas vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kundens räkning, har Green Cargo rätt att debitera kunden.

Aktuell avgift läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas spåravgiften på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK (uppdaterad 2021-03-25)