Avtalsexempel

Normalvillkor

Produktvillkor

Avgifter

Tillval

Regler för rörliga kostnader

 

 avtalsexempel

Avtalsexempel

Exempel på hur våra avtal ser ut från och med 2020-11-01 (implementeras efter hand).
Green Cargos huvudavtal finns att ladda ner här »

 normalvilkor

Normalvillkor

Green Cargo normalvillkor i järnvägstrafik finns att ladda ner här » 

Allmänna transportvillkor för internationell godstrafik med järnväg (ATV-CIM) »


produktvilkor

Produktvillkor

Här hittar du våra produktvillkor.
Tidigare produktvillkor finns samlade i Arkivet »

 

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade eller omförhandlade enligt nya avtalsstrukturen fr o m 2020-11-01:

Vagnslast inrikes »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Vagnslast inrikes »
Vagnslast plus »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2012-11-22:

Vagnslast export » 
Vagnslast import »

 

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade eller omförhandlade enligt nya avtalsstrukturen fr o m 2020-11-01:
Intermodal Flex »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Intermodal Flexibility Inrikes »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2009-06-04:

Intermodal Capacity Inrikes »
Intermodal Capacity Import Export » 
Intermodal Flexibility Import »
Intermodal Flexibility Export »
Intermodal Flexibility Import Norge »
Intermodal Flexibility Export Norge »

 

Systemtransport
Systemtransport Inrikes
Systemtransport Export
Systemtransport Import

 

Specialtransporter
Produktvillkor Special vagnslast och Special projekttåg för avtal tecknade fr o m 2014-02-14:

Special vagnslast inrikes » 
Special vagnslast export » 
Special vagnslast import » 
Special projekttåg inrikes »
Special projekttåg export » 
Special projekttåg import »


Tidigare produktvillkor hittar du i arkivet »

 

Bil

Bil inrikes »
PÖS-pallöverföringssystem »


tillaggsavgifter

Avgifter

Tilläggsavgifter och belopp i godstrafik på järnväg 2020-05-01»

Bilaga 2a - Avgifter i godstrafik på järnväg 2021 »

 

tillval

Tillval

Tillvalslista 2020 »

Bilaga 2b - Tillval 2021 »

Länk till tullinformation och pris för tulltjänster »

 

Regler för rörliga kostnader

Regler för rörliga kostnader

Pristillägg och prisjusteringar 2021 »

 

El och diesel

El och diesel

Information om el- och dieselkostnader för transportavtal »

  

**  Basvärde 2020 är en prognos framtagen av Trafikverket för helåret 2020. Denna prognos är baserad på Trafikverkets  interna elhandelsrapport från oktober 2019. Basvärdet 2020 gäller för alla nytecknade avtal from  1 januari 2020.  Befintliga avtal har basvärde enligt gällande avtal.

 

Månad/Month

El [sek/kWh] RC

El [sek/kWh] RE / MB

Diesel [sek/liter]

Diesel [sek/liter] 

 

 

 

inkl. skatt

incl. tax

exkl. skatt

excl. tax

Basvärde 2020 **

0,5967

0,5547

   
Oktober 2020 0,8400 0,7784 14,05 6,53
September 2020 0,6600 0,6121 14,00 6,49
Augusti 2020 0,8050 0,7463 12,62 5,39
Juli 2020 0,5960 0,5525 13,05 5,73
Juni 2020 0,5460 0,5066 14,01 6,50
Maj 2020 0,6190 0,5744 15,40 7,61
April 2020 0,6070 0,5630 16,15 8,21
Mars 2020 0,5480 0,5082 15,55 7,81
Februari 2020 0,4590 0,4230 15,63 7,87
Januari 2020 0,5030 0,4670 15,86 8,06
December 2019 0,5180 0,4723 15,55 7,81
November 2019 0,5580 0,5092 15,55 7,81
Oktober 2019 0,5400 0,4923 15,22 7,55
September-2019 0,5460 0,5118 15,40 7,60
Augusti -2019 0,5080 0,4625 15,62 7,78
Juli - 2019 0,4920 0,4483 15,62 7,78
Juni - 2019 0,5380 0,4908 15,65 7,80
Maj - 2019 0,5090 0,4642 15,30 7,52
April - 2019 0,5620 0,5148 14,81 7,13
Mars - 2019 0,5830 0,5339 13,26 6,08
Feb - 2019 0,6030 0,5526 13,80 6,51
Jan - 2019 0,6220 0,5698 14,06 6,72

Basvärde 2019 **

0,5877

0,5600

 

 

 

DMT - Drivmedelstillägg

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

 

Månad/Month Drivmedelstillägg
Diesel Supplement
 
  Lokalt/Local Fjärr/Long Distance

Oktober-20

11,5% 16,7%

September-20

12% 17,6%

Augusti-20

12,3% 18,1%

Juli-20

11,7% 17,1%

Juni-20

11,3% 16,3%

Maj-20

11,8% 17,3%

April-20

13,1% 19,5%

Mars-20

14,8% 22,7%

Februari-20

15,4% 23,9%

Januari-20

15,1% 23,2%

December-19

15,2% 23,6%

November-19

14,9% 22,9%

Oktober-19

15,1% 23,2%

September-19

14,7% 22,3%

Augusti-19

14,8% 22,8%

Juli-19

14,8% 22,8%

Juni-19

15,5% 23,9%

Maj-19

15,2% 23,3%

April-19

15,0% 23,0%

Mars-19

14,8% 22,6%

Februari-19

14,2% 21,4%

Januari-19

14,7% 22,3%

Farligt godstillägg

Farligt godstillägg

Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

Priser hittar du i prislistan för ”Pristillägg och prisjusteringar 2021”


Spåravgifter

Spåravgifter

Hamn-, spår- eller terminalavgift och liknande avgifter som Green Cargo belastas vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kundens räkning, har Green Cargo rätt att debitera kunden.

Aktuell avgift läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas spåravgiften på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK (uppdaterad 2020-10-19)