Vi som operatör och du som kund ser tillsammans till att de vagnar och lastbärare vi hanterar är trafiksäkra och rätt lastade. Hur vagnar och lastbärare ska lastas samt begränsningar vad gäller profil och bana kan du läsa mer om här. 

Våra vagnar och lastbärare

Godsvagnshandboken »

Lastning järnvägsfordon

Riktlinjer för lastning av järnvägsfordon »

Lastningsinformation och övriga instruktioner för lastning av järnvägsfordon »


Lastning intermodala enheter/lösa lastbärare

Instruktion för lastning av intermodala enheter »

Kompletterande instruktioner för kontroll av kingpinlådor vid lastning av trailer »

Samlade villkor för lösa lastbärare »

Trailer »

Container och växelfalk »

Tankcontainer »

 

Vårt besiktningsprotokoll för lösa lastbärare

Detta protokoll används på terminalen vid utcheckning av lastbärare.

Besiktningsprotokoll vid skada på lastbärare »
Inspection report of damage to loading unit »
Besichtigungsprotokoll bei Schäden an Ladeeinheiten »