Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Under perioden den 1 november till den 10 december behöver vi reducera vår tågplan/We will need to reduce the traffic plan from 1 November to 10 December.

Läs mer

Hösten är en fin årstid och vi är nog alla överens om att det är vackert när löven ändrar färg och faller av träden och bildar stora lövhögar. Men för oss inom järnvägsbranschen innebär detta lite bekymmer. För när löv och barr faller på spåret och krossas av tågens hjul blir det väldigt halt på spåren. Särskilt om det också är fuktigt och lågt temperatur utomhus. Vi får det vi kallar spårhalka eller lövhalka.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer