Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer

Avspärrningen vid rangerbangården i Sävenäs är upphävd. Trafiken rullar men det kommer vara störningar i tågtrafiken något dygn till. Räddningsinsatsen vid Sävenäs rangerbangård är avslutad och Räddningstjänsten lämnade olycksplatsen vid 22-tiden igår. Det lyft som hade förberetts av den skadade vagnen kunde genomföras som planerat. Enligt Räddningstjänsten har inget läckage påvisats.

Läs mer

Vi har just nu ett ansträngt läge i infrastrukturen som påverkar Green Cargos transporter.

Läs mer

I kölvattnet av de höga temperaturerna runt om i landet har risken för solkurvor ökat betydligt och på ett antal bansträckor är antingen hastigheten nu nedsatt alternativt är banan tillfälligt avstängd för trafik.

Läs mer

Vi är stolta över att vi i svåra tider kan se till att viktigt gods når mottagare i tid både nationellt och internationellt och vi är glada att kunna konstatera att kundnöjdheten ligger på en hög nivå. Vi håller fortsatt en hög stabilitet i våra leveranser med hög punktlighet både i järnvägssystemet och i leveransen till våra kunder. Samtidigt sjunker transportvolymerna inom vissa segment.

Läs mer

Vårt mål är alltid att hålla vår produktion igång för att bidra till att säkerställa den svenska och europeiska leveranskedjan. Vi har fortfarande ett stabilt läge både i vår produktion och leverans, och vi har flera nya förfrågningar som vi glädjande tar hand om, men vi ser också minskade och inställda transportbehov i vissa branschsegment.

Läs mer

© 2014 Green Cargo