Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Ny prognos för när banorna åter är farbara är 13/1 kl 18. Bokningsstopp kvarstår tills trafiken är igång.

Läs mer

Just nu är det totalstopp för all trafik norr om Ånge och Sundsvall. Detta på grund av tidigare aviserad avstängning från Trafikverket gällande Botniabanan samt urspårning i Skorped. Det är bokningsstopp för nya bokningar som passerar trafikstoppet. Green Cargo åberopar Force Majeure. För tillfället har vi inga prognoser för när trafiken är åter igång.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer

© 2014 Green Cargo