Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Rangeranläggningen i Sävenäs, som är en av våra tre största i landet, är stängd för ställverksbyte fram till den 21 november. Detta ger stor påverkan för vår vagnslasttrafik, men även våra övriga transporter, framförallt i form av kraftigt reducerad kapacitet och flexibilitet, men även betydligt längre ledtider. Vi gör vårt allra yttersta för att sätta in extra kapacitet där det är möjligt och med de förutsättningar vi har.

Läs mer

Rangeranläggningen i Sävenäs är stängd för ställverksbyte fram till den 21 november. Detta ger stor påverkan för vår vagnslasttrafik, men även våra övriga transporter, framförallt i form av minskad kapacitet och flexibilitet, men även längre ledtider. Vi ber därför våra kunder att vara ute i så god tid som möjligt när det gäller bokning av transporter. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

Under en sjuveckorsperiod kommer rangeranläggning i Sävenäs, Göteborg, vara stängd för ställverksbyte. Detta ger stor påverkan för vår vagnslasttrafik, framförallt i form av minskad kapacitet och flexibilitet, men även i vissa fall längre ledtider.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer