Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

I fredags den 2 juli vid 14-tiden skedde en urspårning i Brattsbacka, söder om Vännäs. Skadorna på infrastrukturen är omfattande efter olyckan. Green Cargo var inte inblandande i själva olyckan, men vår produktion drabbas då banan nu är stängd.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer

© 2014 Green Cargo