Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Green Cargos tidigare bokningsstopp norr om Skellefteå samt åberopande av Force Majeure, som infördes med anledning av stopp i trafiken till och från norra Sverige på grund av en urspårning mellan Vännäs och Boden, har nu hävts. Banan kommer att öppnas med restriktion, som eventuellt kan leda till förseningar i trafiken.

Läs mer

På grund av en urspårning mellan Vännäs och Boden är det för närvarande stopp i trafiken till och från norra Sverige. Vi har för närvarande ingen prognos för när trafiken åter är igång. Green Cargo inför bokningsstopp för nya bokningar norr om Skellefteå och åberopar Force Majeure. För ytterligare information om just din transport, vänligen kontakta din ordinarie kundkoordinator.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer

© 2014 Green Cargo