Lastprofil I gäller för alla linjer med undantag för några korta linjer (Länsisatama i Helsingfors samt Ylihärmä).