Vår roll

Tåget är det mest klimatsmarta transportslaget – både idag och i framtiden. Redan idag levererar vi storskaliga fossilfria godstågstransporter. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll. Men för att våra kunder ska fortsätta välja det mest klimatsmarta alternativet krävs det ett fortsatt aktivt arbete i den trafikpolitiska debatten.