Green Cargos roll

Tåget är det mest energieffektiva och klimatsmarta transportslaget – både idag och i framtiden. Redan idag levererar Green Cargo storskaliga fossilfria godstransporter. 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är nära noll. Men för att våra kunder ska fortsätta kunna välja det mest klimatsmarta alternativet krävs att vi fortsätter att föra ettaktivt arbete i den trafikpolitiska debatten.