Green Cargos roll

Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en viktig lösning och nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när det är möjligt och kopplas ihop med andra transportslag när det behövs. Vår verksamhet möjliggör för svenskt näringsliv att minska sin klimat- och miljöpåverkan och bidra till hållbarhetsmålen.