Vår roll

Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning men nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt och att koppla ihop järnväg med andra transportslag när så behövs. Det påverkansarbete vi gör är därför viktigt. Vår verksamhet möjliggör för svenskt näringsliv att minska sin klimat- och miljöpåverkan och bidra till hållbarhetsmålen.