Klimatsmarta transporter

Green Cargo hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen. Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan, vilket Green Cargo också har. Redan idag levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg. Våra transporter drivs med låg energiförbrukning och förnybar energi. Över 94 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll. Godset med våra eldrivna tåg kommer 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Vår verksamhet är en möjliggörare för andra företag att minska sina CO2-utsläpp, men det krävs att politiken ger godsjärnvägen bättre villkor och förutsättningar för att detta ska bli framgångsrikt.

Varje dygn kör vi gods motsvarande 10 000 lastbilstransporter. Det är detsamma som en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång. Vår insats handlar alltså inte bara om en omfattande reducering av CO2-utsläpp, utan också om tryggare vägar.

 

Social och ekonomisk hållbarhet

Ett samarbete med Green Cargo ska ge våra kunder en trygg vetskap om att deras transporter utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är hållbar logistik för oss. Green Cargo har ett systematiskt förbättringsarbete där miljö, kvalitet och arbetsmiljö hanteras i samma verksamhetsledningssystem och arbetet är certifierat med ett gemensamt certifikat som bidrar till hållbart företagande.


Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och OHSAS 18001:2007, läs mer »