Aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på järnvägen som idag. Nära ett femtiotal tågbolag trafikerar spåren, det är en tiodubblering på 25 år och mer förväntas. Järnvägsbranschen är en viktig faktor för Sveriges tillväxt.

Green Cargo initierar ett nätverk för kvinnor, vars syfte är att attrahera fler kvinnor till järnvägsbranschen. Vi kallar det Wrail. Vi startar nätverket internt inom Green Cargo under våren 2020, och vi har i avsikt att på sikt öppna upp nätverket för kvinnor i andra järnvägsföretag och organisationer.

– Vi tror på att det finns en enorm vikt och kraft av att ha ett nätverk för att kunna mötas och dela kunskap, insikter, perspektiv och erfarenheter, säger Jonna Nilsson, projektledare och initiativtagare till Wrail på Green Cargo.

Wrail kommer att erbjuda alla järnvägskvinnor en möjlighet att träffa aktuella profiler inom järnvägsbranschen för att inspirera just dig att få ny motivation, ny kunskap eller bli inspirerad att ta nästa steg i din resa inom järnväg.

Wrails syfte är att attrahera fler kvinnor till järnvägsbranschen. Nätverkets målsättning är att aktivt bidra och skapa förutsättningar till Wrails medlemmar att utvecklas inom branschen, avslutar Jonna.

Håll utskick här på hemsidan och i Green Cargos sociala kanaler.

Har du frågor eller funderingar kring nätverket, så hör av dig till wrail@greencargo.com