Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Vår verksamhet möjliggör för andra företag att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Men tillsammans kan vi göra mer!

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval 

Trenden att företag granskas ur ett hållbarhetsperspektiv kommer inte att minska. En oberoende miljömärkning ger ett enkelt, trovärdigt besked om ert företags miljöprestanda. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är den enda miljömärkning där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation och den är varken är kopplad till säljaren eller köparen. Bra Miljöval är därför den miljömärkning som ställer tuffast krav och har högst trovärdighet och du som kund kan köpa Bra Miljöval-märkta transporter av oss på Green Cargo. 

Genom att köpa Bra Miljöval-märkta transporter säkrar ni att en hög andel av era transporter körs energieffektivt på räls med mycket låg klimatpåverkan och bidrar till att mer hänsyn tas till miljö, klimat, djur, växter och människor vid elproduktionen. 

Bra miljöval-märkta transporter stärker och skyddar ert varumärke i kontakter med beslutsfattare, samhälle samt dagens och morgondagens medarbetare.


Därför ska ni välja att märka era transporter med Bra Miljöval

  • När ni väljer att köpa Bra Miljöval-märkta transporter med hjälp av oss får ni varje år en redovisning av miljöpåverkan för era transporter och alla data revideras av extern revisor.
  • Priset är volymberoende och avsevärt lägre än en egen märkning.
  • Du har möjlighet att använda Bra Miljöval-märkningen i eget marknadsföringssyfte under det året som märkningen gäller.
  • Green Cargo delar ut intyg som visar att era transporter med oss är märkta med Bra Miljöval.
  • Kriterierna för Bra Miljöval och tunga fjärrgodstransporter ställer krav på hur mycket ickeförnybar energi som får användas samt krav på låga miljö- och hälsoskadliga utsläpp. När transporten är eldriven ställs det även krav på hur elen producerats.
  • Märkningen är en tredjepartsmärkning. Det innebär att den varken är kopplad till säljaren eller köparen. Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.
  • Bra Miljöval räddar natur och sparar energi. Flera miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare dem som valt el märkt med Bra Miljöval. Läs mer om ökad biologisk mångfald »

Era transporter kan bli ett starkt miljöargument. Vill du veta mer?
Kontakta oss! sales@greencargo.com