– Som chef för avdelningen ansvarar jag för att lokens tillgänglighet och att de underhålls på ett korrekt sätt, både ur ett tillgänglighets- och ett värdeperspektiv. Underhållsavtal med verkstäder och att underhållet säkerställer säkra fordon, för att styra det tar jag fram olika underlag till dagliga avstämningar och uppföljningsarbete för våra lok. Jag tar också fram rapporter på hur lokläget ser ut just nu, som till exempel hur många lok vi har på verkstad.

– Jag medverkar på flera olika möten, både interna och externa, för att tillsammans med min grupp utveckla vår avdelning till den bästa. Utöver det kommer jag med förslag på hur vi lämpligast använder våra lok ur effektivitetssynvinkel. Jag svarar på olika dragkraftsfrågor, som vad loken klarar av att dra på olika linjer beroende på lutningar samt underlag på hur vi bör strategiskt arbeta med vår lokflotta.

– Det finns mycket att utveckla och förbättra, vilket jag trivs med. Jag gillar när jag kan vara med och påverka och göra skillnad. Jag tror att det handlar om våra attityder och vilken inställning vi själva har till vårt arbete om du trivs eller inte. Jag trivs mycket bra med mitt jobb!