– Jag började hos Green Cargo som lokförare 2006 i Boden, då hade jag jobbat ett år efter gymnasiet innan jag bestämde mig för att utbilda mig till lokförare. Jag tyckte att det verkade vara ett omväxlande yrke. Jag trivdes bra men bestämde mig sedan ändå för att ta tjänstledigt för att plugga till civilekonom med inriktning mot handel och logistik.

När Jenny var klar med utbildningen lockade Green Cargo återigen med jobb. Men med en helt annan slags tjänst och på annan ort än tidigare: som operativ personalstyrare i Umeå. Personalstyrare ser till att den dagliga bemanningen av lokförar- och bangårdsturer inom ett driftområde fungerar och löser alla de problem som kan uppstå, till exempel att hitta ersättande personal vid sjukskrivningar.

Efter en tid gick Jenny över till att arbeta med månadsplanering av turer och scheman för lokförare och annan personal inom produktionen i norra Sverige.

– Våren 2014 valde jag att lämna Norrland och flytta till Stockholm. Nu jobbar jag på huvudkontoret som strategisk planerare och har alltså ett lite längre perspektiv på planeringen av Green Cargos resurser i form av lok, vagnar och personal inom produktionen. I den här rollen är jag med och skapar planeringsunderlag som vi grundar på analyser av exempelvis tidigare verksamhetsplanering i kombination med vilka behov som finns framöver utifrån kommande kundavtal och konjunktur.

– Jag tycker om variationen av arbetsuppgifter och att nu få möjlighet att jobba mer långsiktigt än tidigare. Jag har en fördel av att vara lokförare i botten då jag har lätt att förstå en ganska komplex produktion, men det är inte ett måste för att klara av tjänsten. Däremot behöver du vara analytisk, strukturerad och ha både ett detalj- såväl som helhetsperspektiv för att både trivas och passa i rollen. Vi jobbar med olika scenarier, skapar och analyserar transportlösningar utifrån exempelvis tidigare verksamhetsplanering i kombination med vilka behov som finns framöver gällande kundbehov, produktivitets- och kvalitetskrav.

Jag trivs bra på Green Cargo som strategisk planerare med mina trevliga kollegor och variationen av arbetsuppgifter med både ett detalj- och helhetsperspektiv.