– Jag gillar att Green Cargo uppmuntrar sina medarbetare att fortsätta utvecklas internt, bland annat genom att ta sig an nya arbetsuppgifter men också att gå in i helt nya roller. Det finns goda karriärmöjligheter inom företaget så att säga, säger Johan Roswall.

Trots att Johan är en rutinerad Green Cargo-medarbetare innebar jobbytet att han fick genomgå ett introduktionsprogram.

– Mitt introduktionsprogram har varit riktigt ambitiöst och välplanerat. En bra start i min nya roll inom försäljningsavdelningen. Jag fick träffa personer från olika funktioner för att lära mig alla delar av säljprocessen, allt från prismodeller till avtalshantering. Jag har också fått hänga med andra säljare på kundbesök för att lyssna och lära.

Johans tidigare erfarenhet som lokförare och gruppchef inom division Produktion har kommit till nytta i hans nya roll som säljare. Erfarenheten har bland annat gett Johan förståelse för vad som är möjligt och vad som kan ta tid att lösa. Försäljprocessen på Green Cargo innebär hög involvering av specialister och experter, från såväl Green Cargo som den tilltänkta kunden.

– Det känns jättebra att ha lokföraryrket i grunden. Det ger mig en god förståelse för vår kärnverksamhet och det gör att jag snabbt kan se möjliga logistiklösningar som passar kunden. En framgångsrik försäljningsprocess bygger på grunden att man skapar förtroende hos kunden, i det här fallet genom bland annat kännedom och kunskap om tågproduktion. Det är vi på Green Cargo duktiga på, menar Johan Roswall.