Inom mina områden har vi tillsammans en daglig dialog och genomgång av hur verksamheten rullar på, och detta kallar vi för daglig styrning. I den dagliga styrningen hanterar vi och följer upp mätetal efter uppsatta mål inom områdena Säkerhet, Kund, Medarbetare, Kvalitet och Lönsamhet. Alla medarbetare är bidragande till att vi ska lyckas nå våra mål.

Vi rapportera från alla områden hur det går för verksamheten och ger förslag på åtgärder för att snabbt rätta till eventuella störningar och därmed underlätta läget inför kommande dag. Det här är ett mycket effektivt arbetssätt som skapar ett givande engagemang som ökar delaktigheten hos medarbetarna som ser till att få fram fina resultat på lösningar.

Det här arbetssättet gör att vi varje dag har en bra kontroll på hur bolaget och det operativa läget är. Rapportering och avstämningar sker sedan ihop med andra enheter inom Driftcenter för att vidare tas upp i ledningen för våra avdelningar inom Operations och Marknad. Detta innebär i sin tur att Green Cargos ledning har en daglig statusuppdatering hur det går för oss och vilka förbättringar vi utfört varje dag innan lunch! Hur bra är inte det?

Oavsett i vilken roll jag har haft på Green Cargo ser jag ett starkt driv och lojalitet inom bolaget. Jag har haft flera olika roller inom Driftcenter, bland annat inom operativ bemanning, som driftledare och operativ chef. Dessa roller har gett mig många års utmaningar och erfarenheter. I min nuvarande roll utvecklas jag ännu mer på flera olika nivåer, från viktiga medarbetarsamtal till uppkomna produktionsutmaningar och verksamhetsutveckling tillsammans med andra enheter inom Green Cargo.

Att få bra och rätt input från alla berörda i respektive situation är jätteviktigt. Men min roll inbegriper även att coacha och ge feedback till våra medarbetare så att de kan ta rätt beslut i sina respektive funktioner. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med så många kunniga kollegor och att arbeta nära produktionen där beslutsvägarna är viktiga.

Vi är ett stort team på Green Cargo som varje dag jobbar för att hålla så god kvalitet som möjligt mot kund, allt från personal på Driftcenter och Kundservice till de som arbetar med underhåll eller i produktion. Det är fantastiskt och jag lär mig något nytt varje dag – ingen dag ser likadan ut, vilket också är en del av charmen med järnvägsbranschen.