– Vår avdelning är länken mellan våra säljare och samarbetspartners på kontinenten och mellan samma samarbetspartners och vår produktionsavdelning och nätverk. Jag och mina kollegor koordineringar all försäljning gällande kontinenttrafiken vid Green Cargo. Vi lämnar offerter och arbetar med att säkerställa att våra internationella affärer fungerar friktionsfritt.

– Jag och mina kollegor arbetar också tidvis med större internationella kundprojekt. Som kundansvarig för flera skandinaviska kunder har jag involverats i vårt expansionsarbete i Norge som är väldigt positivt och lärorikt med nya kontakter, kollegor, kultur och marknad.

– Jag känner en stor arbetsstolthet - att jobba med järnväg innebär en nära kontakt med den tunga basindustrin som har stor betydelse för många. Att våra transporter fungerar är så vitalt för industri och ekonomi. Jag trivs med att jobba internationellt med kontakter utrikes och inrikes hos såväl kunder som andra förvaltningar och operatörer. Arbetet är alltid utmanande, järnvägslogistik är komplex och det finns ständigt något nytt att lära och nya lösningar och samarbeten att bygga.