Fakturainformation

Vi på Green Cargo tar gärna emot e-faktura som är en viktig del att värna om miljön och säkerställa en så effektiv fakturahantering som möjligt. Du läser mer om det och kan följa instruktionen på vår sida E-fakturering »

Det går också att skicka pappersfaktura eller att skicka faktura via e-post, då skickar du till vår fakturaadress:

Green Cargo
FE 5084
838 77 Fröson

Orgnr: 556119-6436

Du behöver alltid skriva referens enligt:
Referens Green Cargo: Förnamn Efternamn
Kostnadsställe Green Cargo: XXXX (fyra siffror)

För mer information om hur du skickar e-postfaktura »

 

Teknisk fordonsinformation

Som leverantör till Green Cargo kan du få tillgång till teknisk information om våra lok- och vagnar. I vårt system kan du bland annat ta del av underhållsinstruktioner, fordonsritningar, underhållsplaner och andra dokument som är kopplade till våra fordon.
För frågor om behörighet till systemet, kontakta fordonsdok@greencargo.com.

Green Cargo Fordonsinformation »

 

Styrande dokument

Som leverantör till Green Cargo kan du få tillgång till dokument som innehåller information om vårt system för verksamhetsledning. Här finns styrande dokument så som beskrivningar, rutiner och checklistor, som du är behörig att se. För frågor om din behörighet vänder du dig till din normala affärskontakt (eller motsvarande) vid Green Cargo.

Green Cargo Dokument »

För att kunna läsa Green Cargo Dokument behövs Microsoft Explorer, version 4 eller högre, MS Word och Acrobat Reader.

 

Terminalhantering enheter

Då enhet (container, trailer eller dylikt) lyfts på vagn ska kunden, lyftleverantören eller annan samarbetspartner anmäla vilken enhet som lastats på respektive vagn. Rapportera dessa uppgifter till Green Cargos webbtjänst Terminalhantering Enhetslaster. För att erhålla inloggningsuppgifter kontaktar du Green Cargos Kundservice via 010 - 455 45 60.

Logga in på Terminalhantering Enhetslaster »

Manual »

 

Uppförandekod för leverantörer

Green Cargos uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer. Uppförandekoden omfattar samtliga leverantörer och dess underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners.

Green Cargos uppförandekod för leverantörer »