Du når Green Cargos Kundservice via växeln på telefon 010-455 40 00.

Besöksadress: Kraftvärmegatan 2, Hallsberg
Postadress: Box 114, 694 23 Hallsberg

Har du synpunkter eller vill rapportera avvikelser?

Reklamera och skadeanmäla transport »

Anmäla en kvalitets- eller miljöbrist »
Är det något du är missnöjd med i vår kvalitet eller har vi påverkat miljön negativt?

Andra synpunkter »
Har du ett tips, en idé eller synpunkt du vill förmedla till oss?